com començar a jugar

MOYO, institut de GO

Les regles del GO són, com haureu vist, molt senzilles. Paradoxalment, jugar-hi bé és molt difícil. Per entendre i assimilar bé el joc i les situacions que se'n deriven (captura de pedres, control de zones del tauler) us recomanem que seguiu els següents passos, començant sobre un tauler de 9x9 línies:

  1. jugueu una sèrie de partides a on guanya el primer jugador que captura una o més pedres, fins que afineu la percepció de quan les pedres són capturades
  2. jugueu una sèrie de partides a capturar 5 o més pedres (si se'n capturen menys es continua la partida), fins que se us fa llarg acabar una partida
  3. jugueu la versió completa (sobre 9x9), on guanya qui posa més pedres

Un cop hagueu fet unes quantes partides amb el tauler de 9x9, jugueu amb el tauler de 13x13. I un cop hagueu jugat prou amb el tauler de 13x13, passeu al tauler de 19x19. No sigueu impacients, i si en alguna d'aquestes fases us trobeu perduts, torneu a la fase anterior, sense cap mena de vergonya. Jugar bé al GO requereix paciència i entrenament, però mai no deixa (ni ha de deixar) de ser divertit.

Els jugadors japonesos, abans de jugar, diuen al seu oponent, tot flexionant el cap: "Espero aprendre molt de vós". Apreneu a respectar el vostre contrari.