Pàgina següent Pàgina anterior Índex

1.1 el joc del GO

El GO és un joc de tauler d'origen xinès, on no hi intervé l'atzar, sino l'estratègia de cada jugador. Està considerat un dels jocs més antics del món. Se'n fan competicions a tot el món, i a Extrem Orient hi ha jugadors professionals. Per aprendre les regles, cliqueu ací

Els jocs en general tenen una sèrie d'aplicacions educatives i psicotècniques. Però el GO té, a més de les comunes a tots els jocs, unes característiques que el fan especialment idoni com a eina educativa i fins i tot terapèutica.

Aquest joc desenvolupa, sobretot en una primera etapa, dos factors molt importants, i que de vegades no són tinguts massa en compte com a objectius terminals pel sistema educatiu: L'atenció i l'autoestima. I també pot emprar-se per treballar valors com el respecte.

El joc del GO s'ha emprat amb èxit a Japó amb nens conflictius, a hospitals, a manicomis i orfanats. A Catalunya també tenim experiència amb alumnat d'atenció a la diversitat.


Pàgina següent Pàgina anterior Índex