Pàgina següent Pàgina anterior Índex

1.2 àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació de MOYO és bàsicament les ciutats de Barcelona i Sabadell, i les comarques limítrofes, tot i que no està necessàriament restringit a aquesta àrea.

Per tant, MOYO col·labora amb les entitats que ja existeixen en aquesta àrea, com són el club de go la pedra de Barcelona, i l' associació espanyola de go (AEGO), de caire esportiu. La raó de la seva creació és especialitzar-se en els temes d'educació.


Pàgina següent Pàgina anterior Índex