el joc del GO

(C) 2002 MOYO, institut de GO

El GO és un joc de tauler oriental. Hi juguen 2 persones (o 2 equips), que es reparteixen les fitxes (anomenades pedres): les negres i les blanques. És un joc d'estratègia i tàctica, on l'atzar no intervé. El tauler està format per una graella de 19x19 línies.

La mecànica del joc és molt simple: Els dos jugadors posen pedres sobre el tauler per torns (una negra, una blanca ...), concretament sobre les interseccions -a diferència dels jocs occidentals, on les pedres es posen dins els quadrats. Un cop posades al tauler, les pedres no es poden moure, a no ser que siguin capturades. Aquesta és l'única regla del joc del GO.

1. captura de pedres

Una pedra (o grup de pedres) és capturada si és completament rodejada per pedres del contrari, de forma que no tingui cap llibertat (intersecció adjacent lliure). No cal tapar les interseccions de les diagonals, ja que no són adjacents. Així, per capturar una pedra al mig del tauler, calen 4 pedres, i per capturar-ne una a la banda en calen 3. Les pedres capturades han de ser retirades immediatament del tauler.

Hi ha dos casos particulars de la regla de captura: En cas que en posar una pedra aquesta no tingui cap llibertat, per ò alhora aquesta pedra fa que una o més pedres del contrari quedin sense llibertats, la pedra acabada de posar roman sobre el tauler i es retiren les esmentades pedres del contrari.

L'altre cas particular es dóna quan una (i només una) pedra ha estat tot just capturada. Queda prohibit recapturar immediatament la pedra que l'ha capturada, per evitar que els jugadors estiguin recapturant-se indefinidament. En jugades posteriors sí que es podra recapturar la pedra en questió.

2. objectiu del joc

Guanya el jugador que al final de la partida aconsegueix posar m és pedres sobre el tauler. Al final de la partida cal anar amb compte de no posar els grups en situació de captura, deixant-hi a dins dues interseccions buides separades.